Usługi prawnicze dla osób prywatnych

Udzielamy pomocy prawnej klientom indywidualnym w zakresie naszych specjalizacji. Udzielamy porad prawnych osobom prywatnym m.in. w obszarze prawa pracy, przestępstw komunikacyjnych i gospodarczych oraz dochodzenia roszczeń.

Klienci indywidualni

Dostrzegamy różnicę pomiędzy potrzebami osób prywatnych a przedsiębiorcami stąd w tych obszarach w jakich czujemy się kompetentni osoby prywatne mogą liczyć na profesjonalne doradztwo i właściwą pomoc prawną. Jeśli z jakiś względów nie będziemy mogli pomóc doradzimy lub polecimy gdzie klient może szukać pomocy prawnej w swojej sprawie.

Postępowania i sprawy
w ramach pomocy prawnej
dla osób prywatnych

 • sprawy i postępowania karne skarbowe związane z należnościami publicznoprawnymi
 • przestępstwa gospodarcze oraz wybrane sprawy karne związane z przestępstwami pospolitymi
 • wybrane sprawy i postępowania administracyjne, zwłaszcza w obszarze prawa nieruchomości, ksiąg wieczystych czy prawa budowlanego
 • wybrane sprawy i postępowania o odszkodowanie lub zadośćuczynienie
 • sprawy cywilne związane z wykonaniem umów i dochodzeniem roszczeń wynikających z czynności prawnych
 • przestępstwa komunikacyjne, w tym wykroczenia i przestępstwa drogowe
 • postępowania podatkowe i postępowania przed urzędami podatkowymi i celno – skarbowymi
 • doradztwo w zakresie przestępstw dokonanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym przestępstw internetowych
 • dochodzenie i ochrona przed roszczeniami o naruszenia dóbr osobistych
 • sprawy z zakresu prawa pracy
 • ochrona danych osobowych

Działania prawne na rzecz klientów indywidualnych

 • bieżące doradztwo prawne i udzielanie porad prawnych,
 • przygotowywanie pism procesowych,
 • występowanie w charakterze obrońcy w sprawach karnych, karnych gospodarczych i karnych skarbowych,
 • reprezentowanie klientów indywidualnych jako pokrzywdzonych wskutek popełnionego przestępstwa,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej i organami egzekucyjnymi.