Pomoc prawna dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Pomagamy małym i średnim przedsiębiorcom w prowadzaniu ich biznesu i osiąganiu lepszych wyników poprzez rozwiązywanie ich problemów prawnych. Wiemy, że mali i średni przedsiębiorcy wymagają szczególnej uwagi. Doradzimy i pomożemy w sprawach, na których się znamy.

Przedsiębiorcy indywidualni

Przedsiębiorcy indywidualni mogą liczyć na naszą pomoc na każdym etapie sprawy karnej, karnej skarbowej, gospodarczej i administracyjnej.

Nasi Klienci prowadzą działalność w szczególności w takich branżach, jak:

 • handel i dystrybucja,
 • przemysł chemiczny,
 • transport i logistyka,
 • budownictwo i architektura,
 • marketing i reklama,
 • kryptowaluty,
 • nowe technologie,
 • ochrona środowiska.

Obszary usług
dla osób prowadzących
działalność gospodarczą

 • sprawy i postępowania karne skarbowe prowadzone na gruncie kodeksu karnego skarbowego
 • przestępstwa związane z wystawieniem i posługiwaniem się nierzetelnymi tzw. pustymi fakturami
 • przestępstwa gospodarcze, w tym te związane bezpośrednio z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą
 • spory gospodarcze, w tym dochodzenie roszczeń od kontrahentów oraz obrona przed roszczeniami
 • planowanie sukcesji i ochrona majątku
 • postępowania cywilne i karne związane z działaniami dłużnika na szkodę wierzyciela

 • postępowania w sprawie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub zajmowania określonych stanowisk
 • postępowania podatkowe i postępowania przed urzędami podatkowymi i celno – skarbowymi
 • sprawy i postępowania administracyjne, w tym postępowania związane z udzieleniem pozwolenia lub koncesji
 • postępowania w sprawie blokady środków finansowych na rachunkach firmy związane z podejrzeniem prania pieniędzy

 • postępowania związane z udzieleniem subwencji lub dotacji unijnej lub innego rodzaju wsparcia
 • compliance i prowadzenie postępowań wyjaśniających
 • zbrodnie vatowskie związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej
 • bieżąca obsługa prawna