Polityka prywatności i plików cookies

§1 Podstawa prawna

Twoje dane osobowe przetwarzamy w zawiązku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

§2 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest RGN Legal Kancelaria Radcy Prawnego Robert Gniezdzia z siedzibą w Warszawie (04-713) ul. Żegańska 2A, NIP 648 100 12 22 (dalej „Kancelaria”). Możesz skontaktować się z administratorem Twoich danych wysyłając email na adres biuro@rgn.legal lub dzwoniąc pod numer 600 850 600 lub pisząc na adres naszej siedziby.

§3 W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe pozyskujemy w sposób zgodny z prawem. To Ty decydujesz o przekazaniu nam swoich danych osobowych bądź poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na naszych stronach internetowych lub poprzez zapis do naszych newsletterów bądź też, zlecając nam świadczenie pomocy prawnej. Twoje dane osobowego mogą być nam udostępnione także w związku ze świadczoną przez nas pomocą prawną innym osobom i przez te osoby. Twoje dane mogą nam być udostępnione także przez pomioty publiczno-prawne.

§4 W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, w zależności od miejsca i sposobu ich pozyskania przetwarzamy w następującym celu:

  1. kontaktu z Tobą, w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego na naszych stronach internetowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną w związku ze świadczonymi przez nas usługami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  3. świadczenia pomocy prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Ponadto Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest:

  1. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami,
  2. prowadzenie działań analitycznych, statystycznych i marketingowych w celu rozwoju naszych usług i produktów,

Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które w związku z celem przetwarzania są niezbędne i wystarczające do realizacji tego przetwarzania. Osoby w wieku poniżej lat 13 nie powinny korzystać z naszych usług.

§5 Jakie dane zbieramy?

Rodzaj zbieranych przez administratora danych osobowych zależy od charakteru relacji i rodzaju świadczonych usług. Możemy zbierać następujące dane:

  • dane osobowe takiej jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu,
  • stanowisko i informacje dotyczące zatrudnienia,
  • numer rachunku bankowego
  • adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki oraz lokalizacja.

W wyjątkowych przypadkach możemy także, z uwagi na charakter prowadzonej sprawy przetwarzać informacje o Twoim stanie zdrowie na podstawie na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a) i c) RODO.

Ze względu na charakter świadczonych usług możemy także przetwarzać informacje o wyrokach skazujących i innych naruszeniach prawa.

§6 Komu możemy przekazywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy i które na nasze zlecenie przetwarzają powierzone dane osobowe. Mogą to być firmy świadczące usługi IT, hostingowe, usługi księgowe lub pocztowe oraz firmy obsługujące nasze działania marketingowe i sprzedażowe, przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, jaki został wskazany w umowie.

Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane także instytucjom nadzorczym oraz organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Twoich danych osobowych nie przekazujemy poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Nasze strony mogą zawierać linki do innych stron, których polityki prywatności mogą różnić się od niniejszej Polityki. Nie odpowiadamy za zbieranie, przetwarzanie ani ujawnienie danych osobowych zebranych za pośrednictwem innych stron internetowych.

§7 Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy a także do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub obrony przed takimi roszczeniami. Ponadto, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany szczególnymi przepisami.

W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, dane osobowe będziemy przechowywać do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§8 Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz możesz skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Masz także prawo do uzyskania kopii danych oraz do przenoszenia swoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem. Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

§9 Jaka jest podstawa podania Twoich danych osobowych?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy oraz jej wykonania. Nie podanie danych będzie skutkować brakiem możliwości jej realizacji. W przypadku przetwarzania, którego podstawą jest Twoja zgoda, podanie danych które Ciebie dotyczą jest dobrowolne a w przypadku ich nie wskazania nie będziemy mogli ich przetwarzać.

§10 W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§11 Informacja o plikach cookies

Musisz wiedzieć także o zapisywaniu przez naszą witrynę tzw. plików „cookies” Są one wykorzystywane dla celów statystycznych oraz polepszenia funkcjonalności naszej strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody, aby Twoja przeglądarka zapisywała pliki cookies możesz je w dowolnej chwili wyłączyć.

 

§12 Czym są pliki „cookies”?

To niewielkie pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim komputerze podczas przeglądania stron www. Pliki te przede wszystkim przechowują ustawienia użytkownika dotyczące np. preferowanego języka czy położenia. Ułatwia to poruszanie się na stronie przy kolejnych odwiedzinach, gdzie ustawienia strony automatycznie zaktualizują się z wcześniej wprowadzonymi ustawieniami. Więcej na ten temat „cookies” dowiesz się w serwisie pod linkiem  http://wszystkoociasteczkach.pl

§13 Jak wyłączyć pliki cookies?

Możesz wyłączyć pliki cookies dla danej strony, całej witryny (domeny) lub dla wszystkich przeglądanych stron www poprzez zmianę ustawień prywatności w zależności z jakiej przeglądarki korzystasz. Chcesz zmienić swoje ustawienia w zakresie zgody na wykorzystanie plików cookies, które zaakceptowałeś wcześniej? Skorzystaj z tego linku: zmiana ustawień w zakresie zgody.