Pomoc prawna dla firm

Pomoc prawna dla firm obejmuje zarówno bieżące doradztwo przy rozwiązywaniu pojawiających się trudności, jak i reprezentację przed organami władzy publicznej i sądami. Bieżąca pomoc prawna dla przedsiębiorców dotyczy często dochodzenia należności od nierzetelnych klientów, występowanie o zezwolenia i decyzje a także rozwiązanie sportów pracowniczych.

Obsługa prawna firm

Własny biznes to marzenie wielu osób, aczkolwiek doświadczeni w prowadzeniu działalności gospodarczej mogliby długo wymieniać różnego rodzaju trudności, z którymi na co dzień muszą zmagać się przedsiębiorcy. Do najpoważniejszych z nich należą zagadnienia ogniskujące się wokół kwestii prawnych.

Zawieranie umów i dochodzenie wynikających z nich należności, prawo pracy, zagadnienia administracyjne i podatkowe czy szeroko pojęty compliance – to tylko najważniejsze z szeregu wyzwań, z jakimi musi mierzyć się każdy prowadzący działalność gospodarczą. Obsługa prawna firm Warszawa Wawer prowadzona w ramach kancelarii prawnej RGN Legal zapewnia komfort i elastyczność.  Rozumiemy, że prawnik zajmujący się obsługą firmy powinien dostarczać kreatywnych rozwiązań dla pojawiających się w związku z prowadzoną działalnością wyzwań. Z naszych usług skorzystało już wielu przedsiębiorców i właścicieli firm z Warszawy Wawra. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom informatycznych stałą obsługę świadczymy także dla klientów z innych części Polski.

RGN Legal - obsługa prawna firm

Jak pracujemy świadcząc stałą
obsługę prawną
dla przedsiębiorców?

Korzystamy z dostępnych i  bezpiecznych narzędzi porozumiewania się na odległość, umożliwiając kontakt on-line w godzinach i terminach dostosowanych do potrzeb naszych klientów.

Wszędzie, gdzie to możliwe, wykorzystujemy nowoczesne technologie, aby oferowane przez nas usługi były nie tylko najwyższej jakości, ale także zoptymalizowane pod kątem kosztów

Jesteśmy dostępni wtedy, kiedy nas potrzebujesz.

Po każdym miesiącu lub każdej zakończonej sprawie, sporządzamy szczegółowe zestawienia prac wraz z czasem potrzebnym do ich wykonania.

Udostępniamy bezpieczny i szybki „dostęp do chmury”, pozwalający na dostęp do akt sprawy lub dokumentów w każdym czasie i z każdego miejsca.

Jak rozliczamy nasze usługi?

Prawna obsługa firm może być świadczona na zasadzie stałej pomocy prawnej lub jednorazowej usługi. W przypadku stałej współpracy możemy zaoferować atrakcyjne stawki obliczone bądź jako stały miesięczny ryczałt lub stawka godzinowa za czas wykonywania usług na rzecz klienta. Umowa o stałą obsługę prawną zawsze podlega negocjacjom i ustaleniom najbardziej właściwego sposobu rozliczeń wynagrodzenia, a także sposobu i terminów świadczenia usług.

W przypadku wykonania jednorazowej usługi, płatność następuje przed przystąpieniem do realizacji usług lub w inny sposób ustalony z klientem. Przedsiębiorcy korzystający ze stałej obsługi prawnej mogą korzystać z wydłużonego terminu płatności.

Co obejmuje nasza oferta?

  • Zapewniamy bieżącą obsługę prawną związaną z prowadzoną działalnością
  • Sporządzamy umowy i kontrakty, oraz opiniujemy inne dokumenty
  • Występujemy z pozwami o zapłatę lub bronimy przedsiębiorców przed roszczeniami
  • Doradzamy w sprawach pracowniczych i sporach z pracownikami
  • Sporządzamy dokumenty wewnętrzne o charakterze regulacyjnym i prawnym, takie jak polityki ochrony danych osobowych, regulaminy zgłaszania naruszeń, kodeksy etyczne, itp.
  • Obsługujemy – od strony prawnej – organy spółek handlowych
  • Reprezentujemy podmioty gospodarcze w postępowaniach przed Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Występujemy w sprawach podatkowych i administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością
  • Jako pełnomocnicy świadczymy pomoc prawną w sporach gospodarczych przed wszystkimi sądami
  • Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin i ekspertami z innych gałęzi prawa, w obszarach wymagających pogłębionej analizy lub wiedzy specjalistycznej.