Prawo karne skarbowe, po pierwsze!

Podejmujemy się spraw karnych skarbowych o skomplikowanym charakterze działając na każdym etapie postępowania. Postępowania karne skarbowe poprzedzone jest zazwyczaj postępowaniem podatkowym lub kontrolą celno-skarbową. Wiedza w zakresie spraw podatkowych oraz gospodarczych pomaga w wyborze właściwej ścieżki postępowania minimalizując ryzyko odpowiedzialności karnej.

Sprawy karne skarbowe

Występujemy przede wszystkim w sprawach karnych skarbowych prowadząc postępowania na terenie Warszawy, Polski centralnej oraz południowej.

Prawo podatkowe i finansowe należy do jednej z najbardziej rozbudowanych oraz skomplikowanych dziedzin prawa. Jednocześnie – co dodatkowo komplikuje ich stosowanie – przepisy składające się na te regulacje bardzo często ulegają zmianom. Tym samym nietrudno przekroczyć normy odnoszące się do kwestii podatkowych i skarbowych. Kiedy zaś weźmie się pod uwagę, że za takie przekroczenia grozi także odpowiedzialność karna, tym bardziej należy dołożyć wszelkich starań, aby w prawidłowy sposób rozliczać się z fiskusem. Jeżeli zaś przedsiębiorcy zostaną postawione zarzuty karno-skarbowe, należy skorzystać ze wszelkich możliwości obrony.

Sprawy karne skarbowe | Usługi Kancelarii Prawnej RGN Legal Warszawa

Czym się zajmujemy,
po pierwsze,
w sprawach karnych
skarbowych?

 • wystawienie i posługiwanie się pustymi fakturami
 • zatajanie prowadzenie działalności gospodarczej
 • karuzele podatkowe – tzw karuzele VAT
 • nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • niewystawienie faktur lub rachunku
 • przestępstwa akcyzowe
 • nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania
 • przestępstwa skarbowe dotyczące lokalnej dokumentacji cen transferowych
 • oszustwa podatkowe
 • przestępstwa w zakresie gier hazardowych
 • naruszenia obowiązków związanych z przekazywaniem informacji dotyczących schematów podatkowych

Co obejmuje nasza oferta?

 • Reprezentujemy podatników jako pełnomocnicy w postępowaniach podatkowych na każdym etapie postępowania podatkowego, prowadzonego przez organy podatkowe.
 • Uczestniczymy w trakcie kontroli podatkowej lub celno -skarbowej.
 • Przygotowujemy do składania zeznań w roli świadka oraz uczestniczymy w czynnościach przesłuchania świadka w sprawach karnych skarbowych.
 • Sporządzamy pisma procesowe i stanowiska w postępowaniach podatkowych, związanych z instytucją tzw. czynnego żalu.
 • Występujemy w charakterze obrońcy w postępowaniu przygotowawczym, prowadzonym przez finansowy organ postępowania przygotowawczego lub prokuratora, w związku z zarzucanym przestępstwem karnym skarbowym.
 • Uczestniczymy w czynnościach prowadzonych z podejrzanym w postępowaniu karnym skarbowym.
 • Reprezentujemy klientów w sprawach o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej.
 • Występujemy w charakterze obrońcy w sprawach karnych skarbowych przed sądami wszystkich instancji.