RGN Legal

Jestem radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W 2021 r. zostałem prawnikiem rekomendowanym przez LEGAL 500 w kategorii White Collar Crime.

Jako radca prawny od wielu lat pomagam klientom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych, wynikających przede wszystkim z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Znam i rozumiem problemy prawne przedsiębiorców. Pomoc prawna – jaką świadczę – uwzględnia:

  • kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy,

  • sprawy obejmujące dochodzenie roszczeń o zapłatę,

  • kwestie podatkowe i związane z odpowiedzialnością podatkową za zobowiązania publicznoprawne,

  • sprawy karne, w tym sprawy karne gospodarcze oraz karne skarbowe.

Poza tym:

  • Doradzam Klientom korporacyjnym w zakresie spraw związanych z prawem gospodarczym, administracyjnym oraz regulacyjnym.

  • Pomagam menedżerom i organizacjom w zakresie minimalizacji ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  • Reprezentuję podmioty gospodarcze w sprawach odpowiedzialności cywilnej i administracyjnej, a także występuję w sprawach o przestępstwa gospodarcze i w sprawach karnych skarbowych.

  • Wspieram Klientów w zakresie implementacji procedur i systemów compliance.

RGN Legal Robert Gnieździa

Dodatkowe informacje