16 01, 2023

Blokada rachunku. Poradnik dla przedsiębiorców.

2023-01-16T20:32:48+01:00

Co zrobić w przypadku blokady rachunku przez bank? Jakie uprawnienia przysługują prokuratorowi oraz w jakich okolicznościach najczęściej dochodzi do zablokowania środków pieniężnych lub wstrzymania transakcji. Link do publikacji Blokada rachunku. Poradnik dla przedsiębiorców.

Blokada rachunku. Poradnik dla przedsiębiorców.2023-01-16T20:32:48+01:00
19 12, 2022

Pranie brudnych pieniędzy – zarzuty, co dalej?

2022-12-19T12:17:45+01:00

Pranie brudnych pieniędzy jest przestępstwem powszechnym. Polega nie tylko na udziale w procederze ale także na przyjmowaniu środków mogących pochodzić pośrednio lub bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Zarzut prania brudnych pieniędzy obejmować może wszelkie działania mające na celu asymilacje środków pochodzących z nielegalnego źródła z legalnymi środkami lub majątkiem.

Pranie brudnych pieniędzy – zarzuty, co dalej?2022-12-19T12:17:45+01:00
16 12, 2022

Kto ma dostęp do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

2022-12-16T11:14:31+01:00

Dane o beneficjantach rzeczywistych gromadzone w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są jawne dla wszystkich. Po wyroku TSUE z 22 listopada 2022r. ta sytuacja będzie wymagała zmiany przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kto ma dostęp do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?2022-12-16T11:14:31+01:00
15 10, 2021

Nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

2022-04-04T17:54:28+02:00

Wciąż niewielu przedsiębiorców ma świadomość o ciążących na nich obowiązkach wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy. A są to przepisy powszechnie obowiązujące, gdzie poza kryterium rodzaju prowadzonej działalności decyduje także wielkość rozliczeń dokonywanych gotówkowo przez każdego z przedsiębiorców.

Nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu2022-04-04T17:54:28+02:00

Tytuł

Przejdź do góry