21 07, 2023

Czy świadek może kłamać?

2023-10-30T19:31:01+01:00

Jak należy przygotować się do składania zeznań w postępowaniu? Często osoby, które zostają wezwane jako świadek nie wiedzą czego sprawa dotyczy i mogą obawiać się własnej odpowiedzialności za to co i jak w sprawie zeznają lub w związku z ich udziałem w sprawie.

Czy świadek może kłamać?2023-10-30T19:31:01+01:00
16 01, 2023

Blokada rachunku. Poradnik dla przedsiębiorców.

2023-10-30T19:33:48+01:00

Co zrobić w przypadku blokady rachunku przez bank? Jakie uprawnienia przysługują prokuratorowi oraz w jakich okolicznościach najczęściej dochodzi do zablokowania środków pieniężnych lub wstrzymania transakcji. Link do publikacji Blokada rachunku. Poradnik dla przedsiębiorców.

Blokada rachunku. Poradnik dla przedsiębiorców.2023-10-30T19:33:48+01:00
19 12, 2022

Pranie brudnych pieniędzy – zarzuty, co dalej?

2023-10-30T19:35:58+01:00

Pranie brudnych pieniędzy jest przestępstwem powszechnym. Polega nie tylko na udziale w procederze ale także na przyjmowaniu środków mogących pochodzić pośrednio lub bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Zarzut prania brudnych pieniędzy obejmować może wszelkie działania mające na celu asymilacje środków pochodzących z nielegalnego źródła z legalnymi środkami lub majątkiem.

Pranie brudnych pieniędzy – zarzuty, co dalej?2023-10-30T19:35:58+01:00
16 12, 2022

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

2023-10-30T19:39:42+01:00

Dane o beneficjantach rzeczywistych gromadzone w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są jawne dla wszystkich. Po wyroku TSUE z 22 listopada 2022r. ta sytuacja będzie wymagała zmiany przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych2023-10-30T19:39:42+01:00
15 10, 2021

Nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

2023-09-13T11:43:01+02:00

Wciąż niewielu przedsiębiorców ma świadomość o ciążących na nich obowiązkach wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy. A są to przepisy powszechnie obowiązujące, gdzie poza kryterium rodzaju prowadzonej działalności decyduje także wielkość rozliczeń dokonywanych gotówkowo przez każdego z przedsiębiorców.

Nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu2023-09-13T11:43:01+02:00

Tytuł

Przejdź do góry