Kto ma dostęp do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

2022-12-16T11:14:31+01:00

Dane o beneficjantach rzeczywistych gromadzone w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są jawne dla wszystkich. Po wyroku TSUE z 22 listopada 2022r. ta sytuacja będzie wymagała zmiany przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.