Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

2023-10-30T19:39:42+01:00

Dane o beneficjantach rzeczywistych gromadzone w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są jawne dla wszystkich. Po wyroku TSUE z 22 listopada 2022r. ta sytuacja będzie wymagała zmiany przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.