27 01, 2023

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

2023-01-27T16:27:42+01:00

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności uregulowane w Kodeksie karnym skarbowym może okazać się wybawieniem dla wielu przedsiębiorców i osób, którym grozi kara grzywny z uwagi na zarzucane im przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. W niektórych przypadkach przepisy uniemożliwiając skorzystanie z DPO

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności2023-01-27T16:27:42+01:00
19 01, 2023

Odpowiedzialność karna członków zarządu

2023-01-19T20:49:31+01:00

Odpowiedzialność karna członków zarządu do zagadnienie budzące spore zainteresowanie wśród kadry menedżerskiej. Coraz większa liczba przepisów prawnych nakładających liczne obowiązki, za niespełnienie których mogą grozić surowe kary, włączenie z karą więzienia powoduje, że ryzyko pełnienia funkcji w organach spółek staje się znaczne.

Odpowiedzialność karna członków zarządu2023-01-19T20:49:31+01:00
16 01, 2023

Blokada rachunku. Poradnik dla przedsiębiorców.

2023-01-16T20:32:48+01:00

Co zrobić w przypadku blokady rachunku przez bank? Jakie uprawnienia przysługują prokuratorowi oraz w jakich okolicznościach najczęściej dochodzi do zablokowania środków pieniężnych lub wstrzymania transakcji. Link do publikacji Blokada rachunku. Poradnik dla przedsiębiorców.

Blokada rachunku. Poradnik dla przedsiębiorców.2023-01-16T20:32:48+01:00
28 11, 2022

Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie

2022-11-28T17:45:32+01:00

Niezłożenie sprawozdania finansowego we właściwym terminie organowi podatkowemu grozi odpowiedzialnością za wykroczenie skarbowe, za które może zostać nałożona grzywna w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia.

Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie2022-11-28T17:45:32+01:00
12 09, 2022

Co grozi za nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych?

2022-09-12T16:53:21+02:00

Odpowiedzialność karną skarbową ponosi sprawca przestępstwa lub wykroczenia skarbowego zgodnie z obowiązującym Kodeksem karnym skarbowym. Odpowiedzialność może ponieść także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Co grozi za nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych?2022-09-12T16:53:21+02:00
6 09, 2022

Odpowiedzialność karna skarbowa – kogo dotyczy?

2022-09-06T11:17:24+02:00

Odpowiedzialność karną skarbową ponosi sprawca przestępstwa lub wykroczenia skarbowego zgodnie z obowiązującym Kodeksem karnym skarbowym. Odpowiedzialność może ponieść także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Odpowiedzialność karna skarbowa – kogo dotyczy?2022-09-06T11:17:24+02:00
4 09, 2022

Ile wynosi grzywna za przestępstwo karne skarbowe?

2022-09-04T18:29:36+02:00

Kwoty grzywien, jakie może wymierzyć sąd za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe zależą od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2023, zgodnie z planem rządu wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ma wzrosnąć dwukrotnie. W styczniu 2023 będzie to 3.383zł a od 1 lipca 2023r. 3.450zł

Ile wynosi grzywna za przestępstwo karne skarbowe?2022-09-04T18:29:36+02:00
5 06, 2022

Co grozi za złamanie sankcji?

2022-06-05T18:17:54+02:00

Naruszanie lub omijanie sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś może wiązać się z ryzykiem nałożenie dotkliwych kar finansowych a także z ryzykiem odpowiedzialności karnej. Przepisy polskiej ustawy sankcyjnej dodatkowo wprowadziły obowiązek weryfikowanie tzw. listy sankcyjnej.

Co grozi za złamanie sankcji?2022-06-05T18:17:54+02:00

Tytuł

Przejdź do góry