5 11, 2023

Kiedy przedawniają się przestępstwa i wykroczenia skarbowe?

2023-11-05T17:47:11+01:00

Karalność przestępstw i wykroczeń podlega przedawnieniu. Okres przedawnienia wyznacza czas, po upływie którego sprawcę czynu zabronionego nie można już pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Pewnie zmiany w tym zakresie związane są z pandemią COVID-19. O czym warto wiedzieć w zakresie przedawnienia karalności na gruncie Kodeksu karnego skarbowego?

Kiedy przedawniają się przestępstwa i wykroczenia skarbowe?2023-11-05T17:47:11+01:00
26 07, 2023

Blokada konta przez Urząd Skarbowy – co robić?

2023-10-30T19:26:24+01:00

Blokada konta firmowego przez Urząd Skarbowy dla wielu przedsiębiorców może oznaczać bardzo duże kłopoty. Organy coraz chętniej sięgają po ten instrument. Blokada rachunków może trwać nawet do 3 miesięcy a ograniczone możliwości wypłat z konta mogą unicestwić firmę.

Blokada konta przez Urząd Skarbowy – co robić?2023-10-30T19:26:24+01:00
24 07, 2023

Fałszywe certyfikaty COVID – 19 – aktualne problemy

2023-10-30T19:29:41+01:00

Posłużenie się fałszywym certyfikatem w okresie na przestrzeni 2021 i 2022 roku może być powodem sporych problemów. Wiele osób dość nieświadomie kupiło fałszywy certyfikat i używało takiego certyfikatu. Problem polegał przede wszystkim na tym, że posiadanie certyfikatu COVID-19 zwalniało z obowiązkowe kwarantanny.

Fałszywe certyfikaty COVID – 19 – aktualne problemy2023-10-30T19:29:41+01:00
21 07, 2023

Czy świadek może kłamać?

2023-10-30T19:31:01+01:00

Jak należy przygotować się do składania zeznań w postępowaniu? Często osoby, które zostają wezwane jako świadek nie wiedzą czego sprawa dotyczy i mogą obawiać się własnej odpowiedzialności za to co i jak w sprawie zeznają lub w związku z ich udziałem w sprawie.

Czy świadek może kłamać?2023-10-30T19:31:01+01:00
27 01, 2023

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

2023-10-30T19:32:28+01:00

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności uregulowane w Kodeksie karnym skarbowym może okazać się wybawieniem dla wielu przedsiębiorców i osób, którym grozi kara grzywny z uwagi na zarzucane im przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. W niektórych przypadkach przepisy uniemożliwiając skorzystanie z DPO

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności2023-10-30T19:32:28+01:00
19 01, 2023

Odpowiedzialność karna członków zarządu

2023-10-30T19:33:00+01:00

Odpowiedzialność karna członków zarządu do zagadnienie budzące spore zainteresowanie wśród kadry menedżerskiej. Coraz większa liczba przepisów prawnych nakładających liczne obowiązki, za niespełnienie których mogą grozić surowe kary, włączenie z karą więzienia powoduje, że ryzyko pełnienia funkcji w organach spółek staje się znaczne.

Odpowiedzialność karna członków zarządu2023-10-30T19:33:00+01:00
16 01, 2023

Blokada rachunku. Poradnik dla przedsiębiorców.

2023-10-30T19:33:48+01:00

Co zrobić w przypadku blokady rachunku przez bank? Jakie uprawnienia przysługują prokuratorowi oraz w jakich okolicznościach najczęściej dochodzi do zablokowania środków pieniężnych lub wstrzymania transakcji. Link do publikacji Blokada rachunku. Poradnik dla przedsiębiorców.

Blokada rachunku. Poradnik dla przedsiębiorców.2023-10-30T19:33:48+01:00
28 11, 2022

Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie

2023-10-30T19:41:03+01:00

Niezłożenie sprawozdania finansowego we właściwym terminie organowi podatkowemu grozi odpowiedzialnością za wykroczenie skarbowe, za które może zostać nałożona grzywna w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia.

Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie2023-10-30T19:41:03+01:00

Tytuł

Przejdź do góry