Strona główna » Warto wiedzieć » Czy świadek może odmówić składania zeznań?

Czy świadek może odmówić składania zeznań?

Spis treści

1. Czy można nie stawić się na wezwanie organu podatkowego?2. Wezwanie w charakterze świadka – jak wygląda? 3. Wezwanie na świadka w postępowaniu karnym skarbowym – czy muszę zeznawać?4. Czy warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego w sprawie karnej skarbowej?
Czy świadek może odmówić zeznań?

Czy można nie stawić się na wezwanie organu podatkowego?

Otrzymałeś przesyłkę poleconą, w której czytasz, że organ podatkowy wzywa Cię do obowiązkowego stawiennictwa w charakterze świadka. Co zrobić w sytuacji kiedy zostałeś wezwany w charakterze świadka? A może właśnie rozpoczyna się postępowanie o przestępstwo skarbowe. 

Zacznijmy od tego, że organy podatkowe w trakcie prowadzonego postępowania mają szereg uprawnień o charakterze procesowym. Mogą wzywać określone osoby do złożenia zeznań w charakterze świadka lub powoływać biegłych. Możemy nawet nie wiedzieć o tym, że toczy się jakieś postępowanie podatkowe lub postępowanie karne skarbowe. Dopiero z chwilą otrzymania wezwania dowiadujemy się o tym, że wskazany w wezwaniu organ prowadzi postępowanie i w związku z tym postępowaniem wzywa nas do złożenia zeznań w charakterze świadka w określonym dniu, miejscu i wskazanej godzinie.

Wezwanie w charakterze świadka – jak wygląda?

Wezwanie na przesłuchanie z reguły jest pismem bardzo zdawkowym i suchym. Należy jednak uważnie zapoznać się z jego treścią. W piśmie tym wskazany będzie przede wszystkim organ prowadzący postepowanie np. Mazowiecki Urząd Celno – Skarbowy w Warszawie oraz sygnatura sprawy pod jaką toczy się postępowanie. Sygnatura sprawy w postepowaniu karnym skarbowym może mieć bardzo rozbudowaną postać. Jeśli w sygnaturze sprawy znajdują się na końcu litery, co do zasady są to inicjały osoby prowadzącej postępowanie. Niekoniecznie musi to być osoba, która podpisała się na piśmie.

Oczywiście wezwanie musi wskazywać adresata. Jeśli nie jesteśmy adresatem wskazanym w wezwaniu a mimo to przesyłka została wysłana na nasz adres powinniśmy skontaktować się z organem w celu wyjaśnienia czy nie doszło do jakieś omyłki.

Wezwanie może brzmieć mniej więcej tak;

„Wzywa się Panią do osobistego stawiennictwa w dniu 12 czerwca 2021r. o godz. 10.00 w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55b, pokój 001, w charakterze świadka w toczącym się postępowaniu karnym skarbowym w sprawie o sygnaturze RKS.121.2022.0000000.WT. Stawiennictwo obowiązkowe.”

Na wezwaniu umieszcza się także numer bezpośredni do osoby prowadzącej sprawę. Co oczywiste wezwanie opatrzone jest także pieczątką i podpisem upoważnionej osoby działającej z upoważnienia Naczelnika UCS. Organ prześlę także pouczenia.

Wezwanie na świadka w postępowaniu karnym skarbowym – czy muszę zeznawać?

Wezwanie na świadka w postępowaniu karnym skarbowym prowadzonym przez urząd celno-skarbowy oznacza po pierwsze, że organ prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej skarbowej, w której jakaś osoba lub osoby albo już usłyszały zarzuty albo organ dopiero przygotowuje się do postawienia zarzutów karnych skarbowych za jakieś przestępstwa opisane w ustawie Kodeks Karny Skarbowy. Po drugie jeśli zostałeś wezwany w charakterze świadka to organ jest w posiadaniu informacji w oparciu o które sądzi, że trzeba cię w sprawie przesłuchać.

Jeśli otrzymałeś wezwanie w charakterze świadka w sprawie karnej skarbowej to oznacza na pewno to, że sprawa jest poważna i nie można jej zbagatelizować. Zastanów się już na tym etapie czy nie warto zaangażować adwokata lub radcę prawnego od sprawy karnych skarbowych. Możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika już na tym etapie. Może się okazać, że to właśnie tobie zostaną przedstawione zarzuty karne skarbowe i w związku z tym lepiej na tym etapie już porozmawiać z adwokatem lub radcą prawnym specjalizującym się w sprawach karnych skarbowych. Przestępstwa skarbowe dotyczą odpowiedzialności za naruszenie interesów fiskalnych państwa. Nie można ich bagatelizować.

Jeśli wyznaczona data i godzina przesłuchania koliduje z twoimi obowiązkami skontaktuj się z organem i ustal możliwość zmiany terminu przesłuchania względnie spróbuj usprawiedliwić swoją nieobecność.

Czy warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego w sprawie karnej skarbowej?

Oczywiście tak. Już na etapie wezwania do złożenia zeznań przez świadka mogą pojawić się w sprawie okoliczności rzutujące na dalszą sytuację procesową świadka. Jak wspomniałem wcześniej, sprawy o przestępstwa karne skarbowe muszą być traktowane poważnie.

Radca prawny Warszawa Wawer, Kancelaria prawna Warszawa Wawer, Pomoc prawna Warszawa Wawer, Adwokat Warszawa Wawer, Obsługa prawna firm Warszawa Wawer, Obsługa prawna spółek Warszawa Wawer, Świadek, Zeznania świadka

Czy świadek może kłamać? Poradnik dla świadków.

Poradnik skierowany jest od osób, które zostały wezwane w charakterze świadka do złożenia zeznań w postępowaniu karnym lub karnym skarbowym. Uwagi poczynione w poradniku przydadzą się także świadkom przesłuchiwanym w innych postępowaniach jeśli przesłuchanie odbywa się po odebraniu przyrzeczenia lub pouczenia świadka o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań.

Bardzo często świadek może obawiać się tego, że zeznając w sprawie może sam narazić się na odpowiedzialność karną lub taka odpowiedzialność zostanie przypisana osobie najbliższej.

Z Poradnika dowiesz się między innymi:

  • czy świadkowi wolno kłamać?
  • jakie są prawa i obowiązki świadka?
  • jaka grozi kara za składanie fałszywych zeznań?
  • jak przygotować się do przesłuchania?

Odpowiedź na to pytanie ale także na szereg innych znajdziesz w naszym poradniku.

Czy świadkowi wolno kłamać?

Radca prawny – pomoc prawna

W obrocie gospodarczym przypadki oszustwa występują stosunkowo często. Zdarza się, że organy ścigania odmawiają ścigania sprawców powołując się na brak podstaw z uwagi na łączące strony stosunki handlowe wskazując potrzebę dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w tym temacie, zapraszam do kontaktu. Spotkanie może się odbyć w Kancelaria Radcy Prawnego w Warszawie. Pomoc prawna może być świadczona także w formule on-line. Usługi prawne w zakresie przygotowania świadka do przesłuchania świadczone są przede wszystkim na terenie Warszawy i zdalnie bez względu na miejsce przebywania osoby potrzebującej pomocy prawnej w tym zakresie.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Udostępnij: