Strona główna » Warto wiedzieć » Ile wynosi grzywna za przestępstwo karne skarbowe?

Ile wynosi grzywna za przestępstwo karne skarbowe?

Spis treści

1. Kiedy przestępstwo skarbowe a kiedy wykroczenie skarbowe?2. Wysokość kar za wykroczenie skarbowe 3. Przestępstwo skarbowe – jaka wysokość grzywny?
Ile wynosi grzywna za przestępstwo karne skarbowe

Kiedy przestępstwo skarbowe a kiedy wykroczenie skarbowe?

Kodeks karny skarbowy opisuje odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenie skarbowe. Wskazuje także, kiedy dane zachowanie sprawcy może być potraktowane jako wykrocznie skarbowe a kiedy czyn jakiego dopuścił się sprawca będzie potraktowany jako przestępstwo skarbowe. To czy będziemy mili do czynienia z wykroczeniem skarbowym czy z przestępstwem skarbowym ma istotne znaczenie dla osoby oskarżonej w postępowaniach karno skarbowych.

Zgodnie z art. 53 § 3 Kodeksu karnego skarbowego wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

W pierwszej kolejności można dostrzec, że wykroczeniem jest takie zachowanie dla którego ustawodawca wprowadził karę grzywny w określonej i wskazanej kwocie, która została wprost wskazana w przepisie. Jednocześnie jednak ustalono górną granicę, powyżej której dane zachowanie będzie już przestępstwem skarbowym. Jeśli niezapłacony podatek lub narażony na uszczuplenie podatek lub inna należność publicznoprawna albo wartość przedmioty czyny jest wyższa niż pięciokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace w czasie jego popełnienia będziemy mieli do czynienia z przestępstwem skarbowym. 

Jak kształtowała się granica pomiędzy wykroczeniem skarbowym a przestępstwem skarbowym w poprzednich lata?

 • 2017r. 5 x 2.000 zł = 10.000 zł
 • 2018r. 5 x 2.100 zł = 10.500 zł
 • 2019r. 5 x 2.250 zł = 11.250 zł
 • 2020r. 5 x 2.600 zł = 13.000 zł
 • 2021r. 5 x 2.800 zł = 14.000 zł
 • 2022r. 5 x 3.010 zł = 15.050 zł

W roku 2023, zgodnie z planem co do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wykroczeniem będą czyny, gdzie wartość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie będzie niższa niż:

 • od 1 stycznia 2023r. 5 x 3,383 zł czyli 915 zł
 • od 1 lipca 2023 r. 17 250 zł (5 x 3.450 zł)

Wysokość kar za wykroczenie skarbowe

Wysokość kary grzywny jaka może być wymierzona za wykroczenie skarbowe wynika z art. 48, zgodnie z którym:

Art. 48.
§ 1. Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej.
§ 2. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.
§ 3. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.
§ 4. Wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem karnym, uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.
§ 5. W razie zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia skarbowego, zgodnie z art. 244-248 Kodeksu postępowania karnego, na poczet orzeczonej kary grzywny sąd zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności, zaokrąglając do pełnego dnia, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny karze grzywny w wysokości od jednej pięćsetnej do jednej pięćdziesiątej górnej granicy ustawowego zagrożenia karą grzywny.

Kary za wykroczenia skarbowe od stycznia 2023r.

 1. Mandat karny w granicach od 1/10 do 2-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
 2. Kara grzywny w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
 3. Wyrok nakazowy w granicach od 1/10 do 10-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

I tak w roku 2023r. wysokość mandatu będzie wynosiła od 338 zł do 6.766 zł a wysokość grzywny za wykroczenie skarbowe od 338 zł do 67.660zł. Wyrokiem nakazowym będzie można orzec grzywnę w wysokości od 338 zł do 33.830zł.

Obecnie w roku 2022 maksymalna wysokość grzywny za wykroczenie skarbowe wynosi 60.200zł

Co to jest przestępstwo skarbowe?

Przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks karny skarbowy pod groźbą kary grzywny określonej w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej i jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720. Przy czym wysokość stawki dziennej nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Zgodnie z treścią art. 22 Kodeksem karnym skarbowym za przestępstwa skarbowe są zagrożone:

 • karą grzywny w stawkach dziennych;
 • karą ograniczenia wolności;
 • karą pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 23 Kodeksu karnego skarbowego grzywna za przestępstwo skarbowe jest wymierzana w stawkach dziennych, przy czym stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia za pracę ani przekraczać jej czterystukrotności.

Wysokość grzywny za przestępstwa skarbowe w roku 2022r.

 • minimalna stawka dzienna (1/30 × 3.010 zł) – 100,33 zł
 • maksymalna stawka dzienna (100,33 zł × 400) – 40.132 zł
 • minimalna grzywna (10 stawek × 100,33 zł) – 1.003,30 zł
 • maksymalna grzywna (720 stawek × 40.132 zł) – 28.895.040 zł

W 2023 r. wysokość grzywny za przestępstwo skarbowe ulegnie znacznej podwyżce:

 • minimalna stawka dzienna (1/30 × 3.383 zł) – 112,77 zł (od lipca 2023 r. – 115 zł).
 • maksymalna stawka dzienna (112,77 zł × 400) – 45 108 zł (od lipca 2023 r. – 46 000 zł).
 • minimalna grzywna (10 stawek × 112,77 zł) – 1127,70 zł (od lipca 2023 r. – 1150 zł).
 • maksymalna grzywna (720 stawek × 45 108 zł) – 32 477 760 zł (od lipca 2023 r. – 33120 000 zł)

Radca prawny Warszawa Wawer, Kancelaria prawna Warszawa Wawer, Pomoc prawna Warszawa Wawer, Adwokat Warszawa Wawer, Obsługa prawna firm Warszawa Wawer, Obsługa prawna spółek Warszawa Wawer, Sprawy karne skarbowe

Radca prawny – pomoc prawna

Sprawy karne skarbowe obejmują przede wszystkim czyny związane z zapłatą danin publicznych głównie podatków. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe opisane są w Kodeksie karnym skarbowym.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w tym temacie, zapraszam do kontaktu. Spotkanie może się odbyć w Kancelaria Radcy Prawnego w Warszawie. Pomoc prawna może być świadczona także w formule on-line.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Udostępnij: