Strona główna » Warto wiedzieć » Odpowiedzialność karna za kupno pustych faktur

Odpowiedzialność karna za kupno pustych faktur

Wróć do listy

Spis treści

1. Art. 277a. [Fałszerstwo faktur z kwotą należności przekraczającą 10 mln zł]2. Surowa kara za sprzedaż pustych faktur3. Kara za sprzedaż pustych faktur

Z tego tekstu dowiesz się jakie grożą Ci sankcję za posługiwanie się tzw. pustymi fakturami. Przeczytasz go w 3 minuty.

Odpowiedzialność karna za kupno pustych faktur | Porady kancelarii prawnej RGN Legal

Sam tytuł wskazuje, że odpowiedzialność karną może ponieść nie tylko osoba, która wystawiła nierzetelną fakturę. Przepis jest tak skonstruowany, że taką samą odpowiedzialność karną poniesie osoba, która takiej nierzetelnej faktury użyła.

Art. 277a. [Fałszerstwo faktur z kwotą należności przekraczającą 10 mln zł]

§ 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 270a § 1 albo art. 271a § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Poniesienie odpowiedzialności karnej oraz wysokość wymierzonej kary zależy od wielu czynników. W grę wchodzą przede wszystkim ustalenia faktyczne poczynione w sprawie, zachowanie oskarżonego oraz decyzje ustawodawcy w kwestii kar za dane przestępstwa, w tym zwłaszcza najczęściej spotykanych: ograniczenia i pozbawienia wolności oraz grzywny. W końcu sąd nie ma prawa dowolnie zdecydować na jaką karę skaże oskarżonego. Podobnie jego swoboda jest ograniczana w przypadku stosowania środków karnych, przykładowo zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli więc zastanawiamy się co grozi za dane przestępstwo – w tym oczywiście za sprzedaż pustych faktur – musimy przeanalizować odpowiednie przepisy Kodeksu karnego.

Surowa kara za sprzedaż pustych faktur

Na łagodniejsze potraktowanie przez sąd można liczyć w przypadkach mniejszej wagi. Co prawda ustawodawca nie zdefiniował czym jest wypadek mniejszej wagi, jednak najczęściej łączy się go z niską społeczną szkodliwością czynu. W przypadku sprzedaży faktur – zarówno w typie podstawowym, jak i kwalifikowanym – możemy więc mieć z nim do czynienia wówczas, gdy na fakturze widnieje niska kwota bądź z okoliczności sprawy wynika niewielki stopień zagrożenia dla interesów Skarbu Państwa.

Kara za sprzedaż pustych faktur

W każdym razie sprzedaż faktur nie jest wyjątkiem w Kodeksie karnym – sąd wymierzając karę ma możliwość wyboru spośród różnych „widełek” określonych przez ustawodawcę. Jednak nie może tego czynić w sposób dowolny, zawsze musi brać pod uwagę – również zdefiniowane w Kodeksie karnym – dyrektywy wymiaru kary. Wśród nich najważniejsza jest jej indywidualizacja, a więc dostosowanie wysokości kary do okoliczności konkretnego przypadku. W tym zwłaszcza do stopnia winy, stopnia społecznej szkodliwości czynu, motywacji i zachowania się sprawcy, jego wieku i stanu zdrowia oraz ewentualnych wcześniejszych problemów z prawem. Przy czym kara zawsze ma odstraszać od popełnienia danego przestępstwa innych, potencjalnych sprawców.

Jasne więc jest, że o tym w jaki ostatecznie sposób zostanie ukarany sprawca przestępstwa sprzedaży faktur zależy od wielu różnych czynników. Warto się na nie powoływać w toku postępowania karnego w ramach obrony oskarżonego. W końcu im więcej takich argumentów przedstawi się sądowi i im bardziej przekonująco zostaną one umotywowane, tym większa szansa na łagodniejsze potraktowanie sprawcy przez sąd. Jest to tym istotniejsze, gdy weźmie się pod uwagę, że ustawodawca wprowadził za ten czyn stosunkowo surowo sankcje.

Udostępnij: