Strona główna » Warto wiedzieć » Fikcyjna darowizna na kościół – co mi grozi?

Fikcyjna darowizna na kościół – co mi grozi?

Spis treści:

1. Darowizna na cele kultu religijnego – odpowiedzialność karno skarbowa i karna. 2. Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego.3. Co to jest darowizna na cele kultu religijnego? 4. Czy fikcyjna darowizna do przestępstwo?5. Jaka kara grodzi za wręczenie fikcyjnej darowizny na cele kultu religijnego?6. Inne konsekwencje wręczenia fikcyjnej darowizny.
Fikcyjna darowizna na kościół

Darowizna na cele kultu religijnego – odpowiedzialność karno skarbowa i karna

Kilka dni temu media obiegła informacja o aresztowaniu księdza, proboszcza jednej z parafii warszawskich, pod zarzutem oszustw podatkowych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie a to oznacza, że sprawa jest poważna i zarzuty są poważne. Jednym z zarzutów o jakich pisze Centralne Biuro Antykorupcyjne na swoich stronach internetowych jest zarzut dotyczący nieprawd w składanych deklaracjach podatkowych a także, że duchowny potwierdzał przekazanie fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego.

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego

Sprawa ta, jak wiele spraw karnych poza aresztowanym duchownym, ma lub może mieć także innych bohaterów a więc osoby, które wpłacały taką fikcyjną darowiznę na tą konkretną parafię. Proceder przestępczy polegał zapewne na tym, że osoby zainteresowane pomniejszeniem przychodu w uzgodnieniu z proboszczem przekazywały kwotę darowizny na konto parafii a następnie umawiały się z duchownym na odbiór kwoty darowizny pomniejszonej zapewne o jaką prowizję lub część jaka pozostawała w kieszeni proboszcza. Czy tak przebiegał ten proces wręczenia fikcyjnej darowizny, nie wiemy. Doświadczenie pozwala jednak przyjęć, że taki scenariusz jest całkiem możliwy. A to oznacza, że osoby które wręczyły darowiznę a następnie odebrały darowiznę w gotówce od proboszcza mogą spodziewać się nieprzyjemności i spotkania z postępowaniem karno skarbowym lub nawet karno skarbowym.

Co to jest darowizna na cele kultu religijnego?

Wielu z nas spotkało się z darowizną. Samo wręczenie darowizny i związane z tym przyjęcie darowizny nie jest ani przestępstwem skarbowy ani wykroczeniem skarbowym. Przepisy prawa podatkowe wprowadziły jednak możliwość obniżenia dochodu jako podstawy opodatkowania w przypadku dokonania darowizny na cele kultu religijnego. Darowizna na cele kultu religijnego to darowizna przekazana kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym na m.in. budowę lub remont, wyposażenie lub zakup przedmiotów liturgicznych. Odliczyć można nie więcej niż 6% dochodu.

Jaka kara grodzi za wręczenie fikcyjnej darowizny na cele kultu religijnego?

Fikcyjna darowizna i wynikająca z tego nierzetelna deklaracja podatkowa może być kwalifikowana jako przestępstwo oszustwa opisanego w art. 56 Kodeksu Karnego Skarbowego. Przepis przewiduje dwa przestępstwa oraz dwa wykroczenia, których rozgraniczenie odbywa się poprzez określenie kwoty uszczuplenia należności podatkowej.

Art. 56. [Oszustwo podatkowe] § 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składa je niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego.

Wyższą karą zagrożone jest przestępstwo w typie podstawowym. W przypadku uszczuplenia należności podatkowej małej wartości przestępstwo to zagrożone jest jedynie karą grzywny.

Inne konsekwencje wręczenia fikcyjnej darowizny.

Fikcyjna darowizna na kościół możne oznaczać dodatkowe kłopoty dla wręczającego. Konsekwencje prawno-karne w każdym indywidualnym przypadku mogą być jednak odmienne. Duża cześć darowizn mogła mieć charakter darowizny pieniężnej, która następnie była zwracana darczyńcy w gotówce. Oznacza to, że w dość prosty sposób organy ścigania mogą ustalić wszystkie osoby, które dokonały darowizny na rzecz warszawskiej parafii. Jeśli proceder wyglądał mniej więcej w ten sposób to nie można całkowicie wykluczyć dalej idącej odpowiedzialności a więc zarzut dotyczący prania pieniędzy a więc czynu stypizowanego w art. 299 § 1 i § 5 Kodeksu karnego.

Radca prawny Warszawa Wawer, Kancelaria prawna Warszawa Wawer, Pomoc prawna Warszawa Wawer, Adwokat Warszawa Wawer, fikcyjna darowizna na kościół, fikcyjne wpłaty na kościół

Radca prawny, adwokat – pomoc prawna

Wręczenie fikcyjnej darowizny na cele kultu religijnego może oznaczać spore konsekwencje prawno karne dla osoby wręczającej taką darowiznę. Jeśli potrzebujesz konsultacji w tej sprawie skontaktuj się z nami.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Udostępnij: