Strona główna » Warto wiedzieć » Jak założyć spółkę w S24?

Jak założyć spółkę w S24?

Spis treści:

1. Jak można założyć spółkę z o.o.?2. Korzyści z założenia spółki przez S243. Jak rozpocząć zakładanie spółki w S24?4. Co potrzeba do założenia spółki?
Jak założyć spółkę z o.o. w S24?

Jak można założyć spółkę z o.o.?

Założenie firmy w formie spółki handlowej wiąże się z dopełnieniem szeregu obowiązków. Przede wszystkim, niezależnie od typu tworzonej spółki, do jej powstania konieczne jest sformułowanie dokumentu, na którego podstawie spółka będzie działać w obrocie. Może być to umowa lub statut (w zależności od typu spółki). Akt założycielski musi przyjąć formę przewidzianą w przepisach regulujących dany typ spółki. Może to być zwykła forma pisemna albo forma aktu notarialnego.

Istnieje również możliwość zawarcia umowy spółki online, w systemie S24. Ten sposób dotyczy jednak tylko prostych spółek, które nie wymagają wprowadzenia do aktu założycielskiego (umowy lub statutu) niestandardowych przepisów – kształt umowy danej spółki jest określony w gotowym wzorcu, którego zapisów nie można zmienić.
Obecnie w systemie S24 możesz założyć spółkę:

 • jawną
 • komandytową
 • z ograniczoną odpowiedzialnością
 • prostą spółkę akcyjną.

Sposób rejestracji spółki w KRS zależy od tego, w jaki sposób zawarto umowę spółki. Jeśli zrobiono to w systemie S24, spółkę zarejestrujesz wyłącznie za pośrednictwem tego systemu. Nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku o rejestrację spółki w KRS przez Portal Rejestrów Sądowych (dedykowany spółkom, które powstały w tradycyjnej formie).

Obecnie wniosek o rejestrację spółki w KRS możesz złożyć wyłącznie przez Internet. Nie ma możliwości złożenia papierowego wniosku. Istnieją jednak dwie metody złożenia wniosku o rejestrację w KRS:

 • przez system S24 – w przypadku spółek, których umowa została zawarta w tym systemie
 • przez Portal Rejestrów Sądowych – w przypadku spółek, których umowa została zawarta w formie tradycyjnej.

Korzyści z założenia spółki przez S24

Założenie spółki przez S24 ma sporo zalet:

 • wszystkie formalności załatwiasz przez Internet, bez wychodzenia z domu. System jest intuicyjny i przeprowadzi cię krok po kroku przez proces zawierania umowy spółki i jej rejestracji w KRS
 • w S24 są wszystkie standardowe dokumenty, które wypełniasz w elektronicznym formularzu
 • unikniesz konieczności zawarcia umowy spółki w szczególnej formie (na przykład w formie notarialnej w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), co – poza czasem – pozwoli zaoszczędzić koszty taksy notarialne
 • zapłacisz niższą opłatę sądową: zamiast 500 zł, zapłacisz 250 zł.

Jednak poza korzyściami płynącymi z wyboru elektronicznego sposobu zakładania spółki istnieją także pewne ograniczenia:

 • założenie spółki przez internet daje mniejsze możliwości ukształtowania umowy spółki niż w formie tradycyjnej
 • przy zakładaniu spółki elektronicznie nie będziesz mieć możliwości modyfikacji roku obrotowego – zawsze będzie równy kalendarzowemu
 • w przypadku zakładania spółki, której obowiązkowym warunkiem powstania jest posiadanie kapitału zakładowego, kapitał będzie można pokryć wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Wszystkie osoby podpisujące umowę spółki i biorące udział w jej rejestracji muszą mieć aktywne konto w systemie S24 oraz możliwość złożenia elektronicznego podpisu Profilem Zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym.

Uwaga! Wspólnicy nie muszą znajdować się przy jednym komputerze. Możliwe jest rozpoczęcie rejestracji spółki przez jednego ze wspólników, uzupełnienie przez niego wzorca umowy spółki, a następnie udostępnieniu sprawy drugiemu wspólnikowi (który także posiada konto w systemie S24 i uzyska dostęp do sprawy oraz możliwość podpisania umowy po zalogowaniu się do swojego konta).

Jak rozpocząć zakładanie spółki w S24?

Po autoryzacji konta w systemie S24 (przez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na podany adres e-mail) możesz przystąpić do zakładania spółki. W tym celu musisz wybrać formę prawną twojego przedsiębiorstwa. Następnie nadajesz spółce nazwę oraz określasz jej siedzibę.
Kolejnym krokiem jest wypełnienie wzorca umowy wybranej przez ciebie spółki.
Wzorzec umowy spółki udostępniony w systemie składa się z kilkunastu paragrafów, w których znajdują się postanowienia dotyczące między innymi:

 • przedmiotu działalności
 • wspólników wraz z określeniem ich roli w spółce
 • wysokości wkładów
 • czasu trwania spółki
 • podziału zysków i strat
 • możliwości zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika
 • trybu zmiany umowy spółki
 • reprezentacji spółki.

Po uzupełnieniu wzorca umowy spółki należy przystąpić do podpisania umowy. Umowę spółki podpisują wszyscy wspólnicy.
Oprócz wypełnienia i podpisania wzorca umowy wybranej spółki – do rejestracji spółki konieczne jest dodanie odpowiednich załączników, których wzorców system teleinformatyczny nie udostępnia.

Co potrzeba do założenia spółki?

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to proces, który wymaga dokładnej procedury i prawidłowej dokumentacji. Przedstawiamy kroki, które musisz podjąć, aby założyć spółkę z o.o. Będą one miały zastosowanie zarówno do spółki zakładanej przez system S24 jak i spółki zakładanej u notariusza, z odpowiednimi odmiennościami.

 1. Określenie formy prawnej i nazwy spółki:
  Najpierw musisz zdecydować, że chcesz założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nazwa spółki musi być unikalna i nie może naruszać praw innych firm. Już na tym etapie poza siedzibą spółki (siedziba to nie to samo co adres) jaką jest miasto jej siedziby, musisz przygotować adres spółki pod jakim spółka zostanie zarejestrowana. Będziesz go musiał wskazać. Dodatkowo, będziesz musiał wskazać adresy do doręczeń wspólników oraz cżłonków zarządu.
 2. Umowa spółki:
  Następnie musisz sporządzić umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W umowie powinny być zawarte kluczowe informacje, takie jak nazwa spółki, siedziba, kapitał zakładowy, informacje o wspólnikach (udziałowcach) oraz statutowe cele spółki. System S24 zawiera wzór umowy według jakiego zostanie przygotowana umowa spółki. Będziesz musiał uzupełnić niektóre informacje. W takim przypadku masz niewielki wpływ na to jaka będzie ostatecznie treść umowy spółki.
 3. Wpłata kapitału zakładowego:
  Kapitał zakładowy spółki z o.o. musi być w pełni wpłacony przed zarejestrowaniem spółki. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych. W przypadku spółki zakładanej przez Internet kapitał musi zostać wpłacony w gotówce.
 4. Kwalifikowany podpis elektroniczny:
  Aby załatwić wszystkie formalności online, musisz posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny. To niezbędne do zawarcia umowy spółki w formie elektronicznej. Może to być także ePuaP. Obcokrajowcy mogą napotkać pewne problemy w zakładaniu spółek przez Internet zatem zanim się na to zdecydują powinni dowiedzieć co może im poradzić radca prawny, który wie jak założyć spółkę w S24 dla obcokrajowca.
 5. Rejestracja w systemie S24:
  Teraz możesz przejść do rejestracji spółki w systemie S24. Zaloguj się na platformę, wybierz odpowiedni formularz rejestracyjny dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wypełnij go zgodnie z umową spółki. Jeśli nie masz zbyt dużej wiedzy co oznaczają poszczególne wybory jakich będziesz musiał dokonać wypełniając wzorzec skontaktuj się z radcą prawnym, który pomoże zarejestrować spółkę przez Internet, w trybie S24.
 6. Opłaty rejestracyjne:
  Podczas rejestracji będziesz musiał uiścić opłaty rejestracyjne, które pokrywają koszty procesu rejestracji.
 7. Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):
  Po zatwierdzeniu dokumentów przez sąd rejestrowy, Twoja spółka zostanie zarejestrowana w KRS. Otrzymasz numer KRS, który jest dowodem zarejestrowania spółki.
 8. Urząd Skarbowy i ZUS:
  Jeśli wszystko jest w porządku z Twoim wnioskiem, nowa spółka w S24, otrzyma automatycznie numer NIP oraz numer REGON. Po rejestracji spółki, musisz zarejestrować ją w urzędzie skarbowym do VAT (tzw. rejestracja do VAT`u) oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To niezbędne, aby rozpocząć działalność gospodarczą i wywiązać się z obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych. Z uwagi na przedmiot działalności może się okazać, że będziesz musiał zgłosić się także do innych rejestrów.
 9. Urząd Skarbowy i ZUS:
  Zarząd spółki ma 14 dni na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji o beneficjentach rzeczywistych. To ważny obowiązek, za niewypełnienie którego grożą spore kary finansowe.
 10. Prowadzenie księgowości:
  Załóż również odpowiednią księgowość dla Twojej spółki. Możesz zdecydować się na prowadzenie jej samodzielnie, zatrudnić księgowego lub skorzystać z usług biura rachunkowego. Spółki kapitałowe mają obowiązek prowadzenia tzw. pełnej księgowości czyli ksiąg rachunkowych oraz zobowiązane są do sporządzania i składania w KRS co roku sprawozdania finansowego.
 11. Rozpoczęcie działalności:
  Po zarejestrowaniu spółki i załatwieniu wszystkich formalności, możesz rozpocząć działalność gospodarczą.

Pamiętaj, że proces zakładania spółki z o.o. może być skomplikowany, dlatego warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą biznesowym, aby upewnić się, że wszystkie kroki zostały wykonane prawidłowo.

Radca prawny Warszawa Wawer, Kancelaria prawna Warszawa Wawer, Pomoc prawna Warszawa Wawer, Adwokat Warszawa Wawer, Obsługa prawna firm Warszawa Wawer, Obsługa prawna spółek Warszawa Wawer, Zakładanie Spółek Warszawa

Radca prawny – pomoc prawna

Założenie spółki wydaje się dość proste. Spółka w systemie S24 ma jednak uproszczoną formę. Zanim zdecydujesz się założyć spółkę w systemie S24 dowiedz się z czym się to wiąże i jakie są ograniczenia.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w tym temacie, zapraszam do kontaktu. Spotkanie może się odbyć w Kancelaria Radcy Prawnego w Warszawie. Pomoc prawna może być świadczona także w formule on-line. Usługi prawne świadczone są na terenie całej Polski.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Udostępnij: