Strona główna » Warto wiedzieć » Kara za uporczywe niepłacenie podatków

Kara za uporczywe niepłacenie podatków

Spis treści

1. Co oznacza uporczywe niepłacenie podatku?2. Jednorazowe opóźnienie w spłacie podatku 3. Kara za niepłacenie podatku4. Czy można uniknąć grzywny?5. Zmiany w Kodeksie Karnym Skarbowym
Uporczywe niepłacenie podatków

Co oznacza uporczywe niepłacenie podatku?

Uporczywe niepłacenie podatku zostało uregulowane w treści art. 57 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, który stanowi, że podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.  Za uporczywe zaś zachowanie podatnika uważa się takie, które trwa długi okres lub jest zachowaniem powtarzającym się. Niepłacenie podatku oznacza po pierwsze, że na podatniku ciąży jakiś obowiązek podatkowy, który nie został zrealizowany, a po drugie, że podatek ten powinien być uiszczony w określonym, wyznaczonym ustawą podatkową, terminie. Przepisy nie wyjaśniają na czym polegać ma uporczywość w niespłacaniu podatków. W realiach konkretnej sprawy, uznanie niezapłacenia podatku w sposób uporczywy może oznaczać wielokrotne i powtarzające się zachowanie podatnika polegające na braku zapłaty podatku w terminie jak również niepłacenie podatku przez dłuższy czas.

Czy zatem nienależny się przejmować jednorazowym brakiem zapłaty podatku w terminie?

Jaj wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 28.22.2017r, VI Ka 920/17 „o uporczywości w zakresie niewpłacania podatku w terminie należy mówić nie tylko wówczas, gdy sprzeczne z prawem zachowanie podatnika ma charakter “rozciągnięty” w czasie i powtarzający się, lecz także kiedy długotrwale oraz świadomie zwleka on z uregulowaniem podatku należnego jednorazowo, stwarzając w ten sposób i utrzymując trwający przez dłuższy okres czasu stan bezprawia”.

Zatem nawet incydentalny brak uiszczenia przez podatnika podatku, który był należny jednorazowo może narazić go na odpowiedzialność jaką przewiduje kodeks skarbowy w sytuacji, w której opóźnia on spełnienie jednorazowego obowiązku podatkowego pomimo np. wezwań do zapłaty od danego organu, a dodatkowo nie czynił wcześniej starań o odroczenie terminów lub warunków zapłaty mimo takiej obiektywnej możliwości. Podkreślić przy tym należy, że na kwalifikację prawną czynu za to wykroczenie skarbowe nie ma wpływu wysokość kwoty niewpłaconego w terminie podatku.

Warto także pamiętać, że nie ma znaczenia w tym przypadku z jakich powodów podatek nie został zapłacony. Podatnik nie może zasłaniać się tym, że powodem nieodprowadzenia podatku jest brak zapłaty od kontrahentów lub z innych powodów nie dysponuje on środkami finansowymi na zapłatę podatku.

Kara za niepłacenie podatku.

W przypadku uznania przez sąd podatnika winnym uporczywego niepłacenie podatku podatnikowi grozi kara grzywny. Uporczywe niepłacenie podatku może zostać popełnione tylko i wyłączeni w zamiarze bezpośrednim. To znaczy, podatnik ma świadomość ciążącego na nim obowiązku podatkowego i jednocześnie ma świadomość terminu, w którym podatek ten powinien zostać zapłacony ale jednak nie czyni zadość tym obowiązkom. W przypadku grzywny jej wysokość nie może obecnie przekroczyć dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że w 2022 roku kara za wykroczenie skarbowe może wynieść od 301 zł do 60.200 zł. Pewną ciekawostkę stanowić będą kary za wykroczenia skarbowe w 2023 roku, gdyż ustawodawca wprowadzi aż dwukrotną zmianę minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że kara grzywny za wykroczenie skarbowe będzie mogła być wymierzana w 2023 roku w granicach od 349 zł do 69.800 zł (w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku) oraz od 360 zł do 72.000 zł (w okresie od od 1 lipca do 31 grudnia).

Więcej o sposobie ustalenia wysokości grzywny przeczytasz TUTAJ.

Czy można uniknąć grzywny ?

Tak. W sytuacji, w której podatnik ma świadomość swoich zaległości podatkowych powinien jak najszybciej uiścić wymaganą należność. W przypadku bowiem, w którym nie wszczęto jeszcze postępowania w sprawie danego podatnika i wpłaci on całą zaległość rekompensując powstałe uszczuplenie podatkowe Sąd może odstąpić od wymierzenia kary.  Jak wskazuje samo sformułowanie „może” więc nie musi tego zrobić ale z pewnością i tak warto sięgnąć po takie rozwiązanie.

Proponowane zmiany w Kodeksie Karnym Skarbowym

Dla osób, które uporczywie unikają płacenia podatków nie ma dobrych wieści bowiem zgodnie z projektem zmian Ministerstwa Sprawiedliwości, podmioty uporczywie niepłacące swoich zaległości podatkowych o znacznej wartości tj. powyżej pięćdziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, będą musiały zapłacić karę w wysokości aż do 720 stawek dziennych. Przyjęcie takiego rozwiązania oznaczałoby, iż uporczywe niepłacenia podatków nie byłoby już wykroczeniem ale stanowiło przestępstwo skarbowe.

Zatem biorąc pod uwagę planowane zmiany, które niewątpliwie zaostrzą odpowiedzialność karno-skarbową dla osób uporczywie unikających spłaty powstałych zobowiązań podatkowych, dobrze dbać o terminowe płacenie podatków, a jeżeli już wpadniemy w kłopoty w tym zakresie zawsze warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który nie tylko pomoże nam w zakresie interpretacji podatkowych przepisów ale i wskażę prawnie dopuszczalne rozwiązania, które mogą doprowadzić do zmniejszenia ewentualnych grzywien albo nawet ich uniknięcia.

Radca prawny Warszawa Wawer, Kancelaria prawna Warszawa Wawer, Pomoc prawna Warszawa Wawer, Adwokat Warszawa Wawer, Obsługa prawna firm Warszawa Wawer, Obsługa prawna spółek Warszawa Wawer, Niepłacenie podatków, Zaległości podatkowe

Radca prawny – pomoc prawna

Uporczywe niepłacenie podatków może skutkować odpowiedzialnością karną. Jednorazowe niezapłacenie podatków w terminie nie musi oznaczać jeszcze kłopotów. W przypadku notorycznego niepłacenia podatków trzeba liczyć się z karą.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w tym temacie, zapraszam do kontaktu. Spotkanie może się odbyć w Kancelaria Radcy Prawnego w Warszawie. Pomoc prawna może być świadczona także w formule on-line. Usługi prawne w zakresie spraw karno skarbowych, w tym oszustw podatkowych świadczone są na terenie całej Polski.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Udostępnij: